The Project

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.

Social and Emotional Education
Building Inclusive Schools and
Ownership of Values

The Project

Social and Emotional Education
Building Inclusive Schools and
Ownership of Values

Merhba SEEVAL

Il-proġett “Social and Emotiona Education-Building inclusive schools and ownership of values” (SEEVAL) huwa implimentat b’appoġġ mill-Kummissjoni Ewropea taħt il-programm Erasmus +, KA3: (ref. 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3 -IPI-SOC-IN). L-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea għall-produzzjoni ta’ dan il-websajt ma jikkostitwix approvazzjoni tal-kontenut, li jirriflettu l-opinjonijiet ta’ l-awturi biss, u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fiha.

Avvenimenti