Il-proġett

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.

Edukazzjoni Soċjali u Emozzjonali -
Nibnu skejjel Inklużivi
u l-Pussess tal-Valuri

Il-proġett

Edukazzjoni Soċjali u Emozzjonali -
Nibnu skejjel Inklużivi
u l-Pussess tal-Valuri

Merhba SEEVAL

Il-proġett “Social and Emotiona Education-Building inclusive schools and ownership of values” (SEEVAL) huwa implimentat b’appoġġ mill-Kummissjoni Ewropea taħt il-programm Erasmus +, KA3: (ref. 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3 -IPI-SOC-IN). L-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea għall-produzzjoni ta’ dan il-websajt ma jikkostitwix approvazzjoni tal-kontenut, li jirriflettu l-opinjonijiet ta’ l-awturi biss, u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fiha.

Avvenimenti