Roundtable fil-Bulgarija

  • 26.01.2021 - 09:30

Ir-roundtable tas-SEEVAL fil-Bulgarija sar fit-26 ta’ Jannar 2021. Fl-avveniment ħadu sehem tlettax-il edukatur u partijiet interessati mir-reġjun ta’ Haskovo.

Il-parteċipanti rċevew informazzjoni dwar il-proġett SEEVAL. Waqt ir-roundtable ġew ippreżentati u diskussi il-konklużjonijiet ewlenin mill-inkjesta tal-kompetenzi soċjali u emozzjonali tal-istudenti u l-ħtiġijiet ta’ appoġġ professjonali għall-għalliema.

Il-parteċipanti qasmu xi wħud mill-isfidi u t-tħassib professjonali tagħhom. Nuqqas ta’ motivazzjoni għat-tagħlim, diffikultajiet fit-tagħlim u riżultati edukattivi fqar huma fost l-isfidi tal-istudenti. L-għalliema espremew id-diffikultajiet biex jilħqu u jikkollaboraw b’mod effettiv mal-ġenituri. Skejjel żgħar irrappurtaw in-nuqqas ta’ aċċess għal psikologi full-time li setgħu jipprovdu appoġġ psikoloġiku u konsultattiv.

Konklużjonijiet importanti fir-rigward tar-riżultati tal-proġett huma:

  • Fit-taħriġ tal-għalliema għandu jiġu inkluż modulu fuq komunikazzjoni kostruttiva mal-ġenituri;
  • Għandu jiġu offrut ukoll sensitizzazzjoni interkulturali;
  • Domanda għall-appoġġ u materjal iddedikat għall-iżvilupp u t-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejn l-għalliema u l-istudenti

EVENT INFO :

  • Start Date:26.01.2021
  • Start Time:09:30
  • End Date:26.01.2021
  • End Time:13:00