Librerija

Beyond Academic Learning – First Results from the Survey of Social and Emotional Skills

The benefits of developing children's social-emotional skills go beyond cognitive development and academic outcomes; they are also important drivers of [...]

NESET Rapport Analitiku, 2021

Valutazzjoni tal-edukazzjoni soċjali u emozzjonali fl-UE fuq bażi ta’ approċċ formattiv, inklussiv u għall-iskola kollha. Dan ir-rapport analitiku jara li [...]

LifeComp

Il-fuljett ‘LifeComp’ li ġie maħruġ mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jippreżenta “Personal, Social and Learning to Learn” bħala sett ta’ kompetenzi [...]