Il-proġett

Il-proġett SEEVAL

Il-proġett SEEVAL għandu l-għan li jħejji kors ta’ taħriġ tal-edukaturi u protokolli ta’ azzjoni għal approċċ ta’ skola sħiħa fl-implimentazzjoni ta’ edukazzjoni soċjali u emozzjonali (SEE). Il-prattiċi edukattivi għat-tagħlim soċjali u emozzjonali jinġabru u jinqasmu għal użu ulterjuri bħala riżorsi edukattivi miftuħa aċċessibbli liberament biex jappoġġjaw lill-edukaturi b’għodod pedagoġiċi u didattiċi biex jindirizzaw l-iżvilupp tal-kompetenzi tal-istudenti għall-immaniġġjar tal-emozzjonijiet, għarfien personali, kuxjenza soċjali, deċiżjonijiet responsabbli, relazzjonijiet u valuri. L-attivitajiet tal-proġett huma ffokati fuq studenti f’ iskola sekondarja u fil-bidu tal-edukazzjoni terzjarja (10-16 snin). Studenti bi sfondi żvantaġġati (minoranza, imigranti, refuġjati, soċjalment żvantaġġjati) jibbenefikaw l-iktar mir-riżultati ta’ dan il-proġett, li jindirizza l-bżonnijiet tal-edukaturi u l-istudenti fl-istess ħin.

L-imsieħba tal-proġett se jibnu fuq prattiċi tajbin minn pajjiżi Ewropej, li se jiġu adattati bl-appoġġ t’ esperti miċ-Ċentru għar-Reżiljenza u s-Saħħa Soċjo-Emottiva (CRES) fl-Università ta’ Malta, immexxija mill-Professur Carmel Cefai. Fil-bidu tal-proġett SEEVAL is-sħab jinvolvu ruħhom f’inkjesti tal-bżonnijiet ta’ l-edukaturi u l-istudenti, sabiex jagħżlu, jadattaw, pilota u jiffurmaw riżorsi tajbin għall-bini ta’ ħiliet soċjali u emozzjonali ta’ l-istudenti b’mod li jaqbel b’mod xieraq mal-politiki u l-prattiċi tan-nazzjon f’dan il-qasam.

It-tul tal-proġett SEEVAL huwa ta’ tliet snin – Diċembru 2019 – Novembru 2022.

Project partners:

  • Department of Information and In-service Teacher Training at Trakia University, Bulgaria
  • Center of Creative Training Association (CCTA), Bulgaria
  • University Ca’ Foscari Venezia, Italy
  • Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta, Malta
  • World University Service – Osterreichisches Komitee Verein, Austria
  • National Center for Policy and Evaluation in Education (NCPEE), Romania