Проектът

Социално и емоционално образование
за приобщаващи училища и изграждане
на ценности

Проектът

Социално и емоционално образование
за приобщаващи училища и изграждане
на ценности

Проектът SEEVAL

Проектът “Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, КА3 ( No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Подкрепата на Европейската Комисия за създаването на този уебсайт не бива да се приема като одобрение на съдържанието, което отразява само виждането на авторите, и Комисията не е  отговорна за начина, по който се използва представената информация.

Ръководство за учители

Младите хора трябва да притежават балансиран набор от когнитивни, социални и емоционални компетентности, които да им помагат да навигират успешно през своето развитие, предизвикателствата и преходите, съпровождащи ги по пътя към зрялата възраст. Те трябва да могат да опознаят себе си и своите силни страни, да регулират своите емоции, да се справят със загуби, промени и трудности, да решават ефективно проблеми и да вземат отговорни решения.

Събития

Образователни ресурси

Социално и емоционално учене – BG, EN

Занятие подходящо за 10 годишни ученици и е с продължение 1 учебен час -40 мин. В края на това занятие учениците ще могат по-лесно да преживяват и разбират силата на думите; да развият чувствителност към…

Умения за разбиране на медийната информация – BG, EN

Занятието е подходящо за 15 годишни ученици (8-ми клас) и има за цел да подобри умения за разбиране на медийната информация и най-вече как да откриват “фалшивите новини”.

Учебно занятие по Социално‐емоционално образование – BG, EN

Занятие подходящо за 10 годишни ученици и е с продължение 1 учебен час -40 мин. В края на това занятие учениците ще могат по-лесно да преживяват и разбират силата на думите; да развият чувствителност към…

Мисия „Памет българска“ – BG, EN

В рамките на един месец, се провеждат дейности подходящи за ученици от 6-ти клас, с които те развиват и усъвършенстват умения да извличат, обработват и обобщават информация по зададени параметри развият уменията си за работа…