Проектът

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.

Социално и емоционално образование
за приобщаващи училища и изграждане
на ценности

Проектът

Социално и емоционално образование
за приобщаващи училища и изграждане
на ценности

Проектът SEEVAL

Проектът “Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, КА3 ( No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Подкрепата на Европейската Комисия за създаването на този уебсайт не бива да се приема като одобрение на съдържанието, което отразява само виждането на авторите, и Комисията не е  отговорна за начина, по който се използва представената информация.

Събития