The Project

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.

Social and Emotional Education
Building Inclusive Schools and
Ownership of Values

The Project

Social and Emotional Education
Building Inclusive Schools and
Ownership of Values

Проектът SEEVAL

Проектът “Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, КА3 ( No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Подкрепата на Европейската Комисия за създаването на този уебсайт не бива да се приема като одобрение на съдържанието, което отразява само виждането на авторите, и Комисията не е  отговорна за начина, по който се използва представената информация.

Събития