Дискусионна кръгла маса в Малта

  • д.м.г - 11:00
  • Sofia

На 11 февруари 2021 г. в Малта беше проведена онлайн дискусия с професионалисти в сферата на образованието. Присъстваха шестнадесет участници, сред които директори на училища, учители, педагогически съветници, консултанти от организации за подкрепа на учители.

При обсъждане на придобиването на социални и емоционални компетентности и темите, посочени от учениците като предпочитани, участниците в събитието очертаха следните области на дефицити в уменията на младите хора, с които те работят: управление на конфликти, изразяване на емоциите и емоционална саморегулация, включително управление на гнева, управление на стреса, взаимоотношения и поведение в случай на тормоз. 

Преподавателите изразиха най-голяма увереност в своите професионални умения в области като познаване на своите ученици, разбиране на силните им страни и техните нужди. И обратно, те се чувстваха най-малко компетентни в области като подпомагане на емоционалната регулация на своите ученици, управление на гнева, управление на стреса и повишаване уменията за съпричастност на учениците.

Участниците споделиха, че има нужда от повече обучения за учители, които да развиват техните умения за съпричастност с учениците, културна чувствителност, емоционална грамотност, управление на поведението, управление на стреса и разрешаване на конфликти.

Според тяхното мнение, учениците биха проявили най-голям интерес и биха откликнали позитивно на използването в учебния процес на методи като:  групова работа, драма, практически занимания, проектно-базирано обучение.

Помолени да дадат своите препоръки за повишаване на ефективността на социалното и емоционално образование в гимназиалната степен, преподавателите посочиха необходимостта от по-голяма информираност за културното многообразие и специфики, акцент върху отчитането на индивидуалните нужди на учениците, ефективно сътрудничество с родителите, фокус върху емоционалната грамотност на учениците, осигуряване на мултидисциплинарна подкрепа за учениците, както и адекватно и подкрепящо обучение за всички учители от самото начало на педагогическата практика.

 

EVENT INFO :

  • Start Date:д.м.г
  • Start Time:11:00
  • End Date:д.м.г
  • End Time:05:00
  • Location:Sofia