Proiectul

Proiectul SEEVAL

Proiectul SEEVAL urmărește să pregătească un curs de formare pentru profesori și protocoale de acțiune pentru o abordare holistă la nivelul școlii în implementarea Educației socio-emoționale (ESE). Practici educaționale pentru învățarea socio-emoțională se vor colecta și distribui pentru utilizare liberă sub formă de resurse educaționale deschise pentru a sprijini educatorii cu instrumente didactice pentru dezvoltarea competențelor elevilor de auto-management, auto-conștientizare, conștientizare socială, luarea responsabilă a deciziilor, relații și valori. Activitățile proiectului sunt focalizate pe elevii de gimnaziu și din primii ani de liceu (de 10–16 ani). Elevii din medii dezavantajate (minorități, migranți, refugiați, dezavantajați social) vor beneficia de majoritatea rezultatelor proiectului, care se adresează simultan nevoilor elevilor și profesorilor.

Partenerii proiectului vor construi pornind de la bunele practici colectate la nivel european, care vor fi adaptate cu sprijinul experților de la Centrul de Reziliență și Sănătate socio-emoțională (CRES) al Universității din Malta, condus de Prof. Carmel Cefai. La debutul proiectului partenerii SEEVAL vor realiza o analiză de nevoi ale elevilor și profesorilor, cu scopul de a selecta, adapta, pilota și modela resurse adecvate pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale elevilor în corespondență cu politicile naționale și practicile din domeniu.

Durata proiectului SEEVAL este de trei ani – Decembrie 2019 – Noiembrie 2022.

Parteneri de proiect:

  • Department of Information and In-service Teacher Training at Trakia University, Bulgaria
  • Center of Creative Training Association (CCTA), Bulgaria
  • University Ca’ Foscari Venezia, Italy
  • Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta, Malta
  • World University Service – Osterreichisches Komitee Verein, Austria
  • National Center for Policy and Evaluation in Education (NCPEE), Romania