Discuțiile mesei rotunde din Malta

  • 11.02.2021 - 11:00
  • Sofia

O masă rotundă a fost organizată online cu profesioniști din domeniul educației în data de 11 februarie 2021.

Au participat șaisprezece participanți, printre care s-au numărat directori de școli, inspectori școlari, profesori de orientare, profesori de dezvoltare personală, socială și pentru educația carierei și profesori de sprijin pentru atelierele de învățare practică.

Punctele de discuție și întrebările au fost extrase din rezultatele inițiale ale anchetelor desfășurate în fiecare țară în care a avut loc explorarea (Bulgaria, Grecia, Italia, România), iar ancheta a fost finalizată prin publicarea rapoartelor de analiză a datelor.

Domeniile prioritare de dezvoltare pentru elevi menționate de profesorii au fost confirmate de participanții la masa rotundă, printre acestea se numără: managementul conflictelor, exprimarea adecvată a stărilor afective și autoreglarea, incluzând managementul mâniei, al stresului, bullyingului și relaționarea eficientă.

Profesorii s-au simțit competenți în cel mai mare grad în următoarele domenii: cunoașterea propriilor elevi și înțelegerea punctelor forte și a celor slabe ale acestora.

În ceea ce privește domeniile unde aceștia se consideră cel mai puțin competenți au enumerat: sprijinirea reglării afective a elevilor lor, cum ar fi managementul mâniei, al stresului și dezvoltarea empatiei elevilor.

S-a exprimat ideea că există o nevoie acută de formare în rândul profesorilor pentru a dezvolta abilități precum înțelegerea elevilor și empatizarea cu aceștia, sensibilitate culturală și adaptarea la nevoile unor elevi provenind din culturi diferite, alfabetizare în domeniul stărilor afective, reglare comportamentală și rezolvarea conflictelor.

Profesorilor li s-a cerut să reflecteze asupra abordărilor didactice preferate de elevi și de care aceștia ar beneficia în cea mai mare măsură. În ansamblu, aceștia au ales lucrul colaborativ în echipă, dramatizarea, lucrările practice, activitățile practice și învățarea bazată pe proiect.

La rugămintea de a recomanda modul optim general de organizare eficientă a activităților de dezvoltare socio-afective în învățământul secundar, aceștia au indicat nevoia unei mai bune conștientizări a nevoii de sensibilitate și adecvare culturală, accentul pe adaptarea la nevoile elevilor, colaborarea eficace cu părinții, focalizarea pe alfabetizarea elevilor pentru domeniul afectiv, oferirea de sprijin multidisciplinar pentru elevi și pe formarea adecvată încă de la început pentru toți profesorii.

EVENT INFO :

  • Start Date:11.02.2021
  • Start Time:11:00
  • End Date:11.02.2021
  • End Time:05:00
  • Location:Sofia