Analiżi tas-sitwazzjoni attwali tal-proġett SEEVAL – Rapport sommarju

  • Version
  • Niżżel 4
  • Daqs tal-Fajl 2 MB
  • Għadd ta' Fajls 1
  • Oħloq Data 06.12.2021
  • Aġġornata l-aħħar 10.03.2023

Analiżi tas-sitwazzjoni attwali tal-proġett SEEVAL – Rapport sommarju

 

Ir-rapport sommarju tal-analiżi tas-sitwazzjoni attwali tal-proġett SEEVAL jiġbor flimkien l-aktar sejbiet importanti mill-inkjesti li saru dwar il-ħtiġijiet tal-istudenti u tal-edukaturi li saru fil- Bulgarija, fil-Greċja, fl-Italja u fir-Romanija bejn Ġunju u Novembru 2020. L-għan tal-inkjesti kien li tinġabar informazzjoni rigward il-kompetenzi soċjali u emozzjonali taż-żgħażagħ u l-għalliema tagħhom sabiex jiġi żviluppat programm ta’ taħriġ għall-għalliema u attivitajiet edukattivi għat-tagħlim soċjali u emozzjonali.

L-inkjesti ġew implimentati permezz ta’ kwestjonarji onlajn li jinkludu ir-rispons ta 997 edukatur u 4738 student mill-Bulgarija, l-Greċja, l-Italja u r-Romanija.

Il-kwestjonarji ġew preparati bl-għajnuna tal-pariri tat-tim ta’ esperti miċ-Ċentru għar-Reżiljenza u s-Saħħa Emozzjonali u Soċjali, fl-Università ta’ Malta taħt it-tmexxija ta’ Prof. Carmel Cefai.

Id-dettalji tar-riżultati mill-pajjiżi tal-proġett jinsabu f’erba' rapporti sommarji tal-analiżi tas-sitwazzjoni attwali tal-proġett SEEVAL.