Το πρόγραμμα

Το Seeval πρόγραμμα

Το έργο SEEVAL έχει στόχο να προετοιμάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές και πρωτόκολλα δράσεων για μια ολοκληρωμένη σχολική προσέγγιση για την εφαρμογή της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής (ΚΣΑ). Το έργο θα συλλέξει  εκπαιδευτικές πρακτικές για την κοινωνική και συναισθηματική αγωγή και θα τις κοινοποιήσει για περαιτέρω χρήση ως δωρεάν ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές ώστε να ενισχυθούν οι εκπαιδευτές με παιδαγωγικά και διδακτικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες των μαθητών για αυτοδιαχείριση, αυτεπίγνωση, κοινωνική αφύπνιση, υπεύθυνη λήψη αποφάσεων, σχέσεις και αξίες. Οι δραστηριότητες του έργου επικεντρώνονται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου (10-16 ετών). Μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μειονότητες, μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με αυξημένη κοινωνική ευαλωτότητα) θα επωφεληθούν περισσότερο από τα αποτελέσματα του προγράμματος, τα οποία ικανοποιούν ταυτόχρονα τις ανάγκες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων. 

Οι εταίροι του προγράμματος θα στηριχθούν σε καλές πρακτικές από Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα προσαρμοστούν με την υποστήριξη ειδικών από το Centre for Resilience and Socio-Emotional Health (CRES) του Πανεπιστημίου της Μάλτας, του οποίου επικεφαλής είναι ο Καθηγητής Prof. Carmel Cefai. Στην αρχή του προγράμματος SEEVAL οι εταίροι θα ασχοληθούν με την έρευνα αναγκών των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων, ώστε να συγκεντρώσουν, να προσαρμόσουν, να εφαρμόσουν πιλοτικά και να μορφοποιήσουν τις εκπαιδευτικές πηγές που είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών με τρόπο που ταιριάζει ικανοποιητικά με τις εθνικές πολιτικές και πρακτικές σε αυτό τον τομέα.

Η διάρκεια του προγράμματος SEEVAL είναι τρία χρόνια – Δεκέμβριος 2019 – Νοέμβριος 2022.