Категория: Библиотека

LifeComp

Брошурата LifeComp, издадена от Службата за публикации на Европейския съюз, представя „Личностната, социалната и компетентността за придобиване на умения за [...]

Аналитичен доклад на NESET, 2021 г.

Формиращ, приобщаващ цялостен подход към оценката на социалното и емоционално образование в ЕС Този аналитичен доклад се стреми да предложи [...]