Отвъд академичното обучение- първи резултати от изследването на социалните и емоционални умения

Ползите от развитието на социално-емоционалните умения на децата надхвърлят когнитивното развитие и академичните резултати; те също са важни двигатели на психичното здраве и на добрата реализация на пазара на труда. Способността на гражданите да се адаптират, да бъдат изобретателни, да уважават и да работят добре с другите, както и да поемат лична и колективна отговорност, все повече се превръща в отличителен белег на едно добре функциониращо общество. Проучването на социалните и емоционални умения (СЕУ) от ОЕСР е едно от първите международни усилия за събиране на данни от ученици, родители и учители за социалните и емоционални умения на учениците на възраст между 10 и 15 години. Този доклад * представя първите резултати от това изследване. Той описва социалните и емоционалните умения на учениците и как те се свързват с индивидуалните, семейните и училищните характеристики. Той, също така, разглежда по-широки политически и социално-икономически контексти, свързани с тези умения, и хвърля светлина върху начините да се помогне на лидерите в образованието и политиците да наблюдават и насърчават социалните и емоционалните умения на учениците.

Докладът беше представен на онлайн събитие на 7 септември 2021 г. Вижте записа на събитието от тази връзка: https://msftedumarketing.eventbuilder.com/event/48213

* Отчетът е достъпен за закупуване или онлайн четене

Прочетете онлайн (само на английски език)