Prima întâlnire de proiect

  • 28.01.2020 - 00:00
  • Sofia

Întâlnirea de debut a proiectului SEEVAL a avut loc în zilele de 28-29 ianuarie 2020 la Sofia, Bulgaria. Membrii echipelor partenere s-au întâlnit pentru prima dată și au discutat strategiile pentru atingerea scopului și a rezultatelor proiectului. Experții de proiect au analizat în profunzime contextul învățării socio-emoționale în țările partenere și modul de structurare a anchetei privind nevoile de învățare socio-emoțională în rândul grupurilor țintă. În timpul unei activități conduse de experții de la WUS Austria, echipa a avut oportunitatea să lucreze la o analiză SWOT a proiectului care va ajuta în planul de acțiune pentru implementare.

EVENT INFO :

  • Start Date:28.01.2020
  • Start Time:00:00
  • End Date:29.01.2020
  • End Time:00:00
  • Location:Sofia