Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην Μάλτα

  • 11.02.2021 - 11:00
  • Sofia

Στις 11 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επαγγελματίες της εκπαίδευσης στη Μάλτα. Συμμετείχαν δεκαέξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί λειτουργοί και εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν και καθοδηγούν την τάξη τους σε διάφορα θέματα (επαγγελματικός προσανατολισμός, μαθητικές ζώνες, προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη).

Τα σημεία συζήτησης και οι ερωτήσεις προέκυψαν από τα αρχικά ευρήματα των εκθέσεων σε κάθε μία από τις χώρες που θα υλοποιήσουν την παρέμβαση (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία).

Κατά τη συζήτηση για το ποιο θέμα οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι οι μαθητές τους θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ανέδειξαν τα ακόλουθα ως τομείς που έχουν ανάγκη οι νέοι με τους οποίους εργάζονται: διαχείριση συγκρούσεων, συναισθηματική έκφραση και αυτορρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης θυμού, διαχείριση του άγχους, σχέσεις και διαχείριση του εκφοβισμού.

Οι εκπαιδευτικοί αισθάνθηκαν ότι έχουν περισσότερες ικανότητές σε τομείς όπως η γνώση των μαθητών τους και η κατανόηση των δυνατών σημείων και των αναγκών των μαθητών. Αντίθετα, αισθάνθηκαν ότι έχουν λιγότερες ικανότητες σε τομείς όπως η υποστήριξη της συναισθηματικής ρύθμισης των μαθητών τους, όπως η διαχείριση του θυμού και του στρες, και η ενίσχυση της ενσυναίσθησης των μαθητών.

Εκφράστηκε η ανάγκη για περισσότερη κατάρτιση μεταξύ των εκπαιδευτικών για την υποστήριξη δεξιοτήτων όπως η κατανόηση και η ενσυναίσθηση των μαθητών, η πολιτισμική ανταπόκριση, ο συναισθηματικός γραμματισμός, η διαχείριση της συμπεριφοράς, η διαχείριση του άγχους και η επίλυση συγκρούσεων.

Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να προβληματιστούν σχετικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους που πιστεύουν ότι προτιμούν οι μαθητές τους και από τις οποίες θα επωφελούνταν περισσότερο. Συνολικά, επέλεξαν τη ομαδοσυνεργατική εργασία, το δράμα, τις πρακτικές δραστηριότητες και τη μάθηση με την μέθοδο του project.

Όταν τους ζητήθηκε να δώσουν συστάσεις για το πώς μπορεί να οργανωθεί αποτελεσματικότερα η κοινωνική και συναισθηματική εκπαίδευση γενικά στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά την πολιτισμική ανταπόκριση, έμφαση στην αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών των μαθητών, αποτελεσματική συνεργασία με τους γονείς, εστίαση στον συναισθηματικό γραμματισμό των μαθητών, παροχή διεπιστημονικής υποστήριξης στους μαθητές και επαρκή και υποστηρικτική κατάρτιση για όλους τους εκπαιδευτικούς από την αρχή.

EVENT INFO :

  • Start Date:11.02.2021
  • Start Time:11:00
  • End Date:11.02.2021
  • End Time:05:00
  • Location:Sofia