Στρογγυλό Τραπέζι στη Βουλγαρία

  • 26.01.2021 - 09:30

Το Στρογγυλό Τραπέζι του SEEVAL στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2021. Στην εκδήλωση συμμετείχαν δεκατρείς εκπαιδευτικοί και ενδιαφερόμενοι από την περιοχή του Χάσκοβο.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν πληροφορίες σχετικά με το έργο SEEVAL. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα σημαντικότερα συμπεράσματα από την έρευνα για τις κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες των μαθητών και τις ανάγκες επαγγελματικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών.

Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν ορισμένες από τις επαγγελματικές τους προκλήσεις και ανησυχίες. Τα χαμηλά κίνητρα για μάθηση, οι μαθησιακές δυσκολίες και τα κακά εκπαιδευτικά αποτελέσματα είναι μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί γνωστοποίησαν τις δυσκολίες που είχαν στο να προσεγγίσουν και να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τους γονείς. Τα μικρά σχολεία ανέφεραν την έλλειψη πρόσβασης σε ψυχολόγους πλήρους απασχόλησης που θα μπορούσαν να παρέχουν ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη.

Σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά τα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

  • θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών μια ενότητα για την εποικοδομητική επικοινωνία με τους γονείς,
  • θα πρέπει επίσης να γίνει διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών,
  • η υποστήριξη και το υλικό που προορίζονται για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών είναι επίσης ζητούμενα.

EVENT INFO :

  • Start Date:26.01.2021
  • Start Time:09:30
  • End Date:26.01.2021
  • End Time:13:00