Το πρόγραμμα

Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή –
Δημιουργία Σχολείων χωρίς αποκλεισμούς
και Διασφάλιση Αξιών

Το πρόγραμμα

Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή –
Δημιουργία Σχολείων χωρίς αποκλεισμούς
και Διασφάλιση Αξιών

Καλώς ήλθατε στο SEEVAL

Το πρόγραμμα ΄“Social and Emotional Education – Building inclusive schools and ownership of values” (SEEVAL) υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Erasmus+, KA3: (ref. No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Επιτροπή εγκρίνει το περιεχόμενό της, το οποίο εκφράζει τις απόψεις μόνο των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’αυτό.

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Οι νέοι πρέπει να έχουν ένα ισορροπημένο σύνολο γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων οι οποίες θα τους βοηθήσουν να πλοηγηθούν με επιτυχία στο έργο της ανάπτυξής τους, τις προκλήσεις διαφόρων καταστάσεων και τις μεταβάσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν στην πορεία τους προς την ενηλικίωση. Πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τον εαυτό τους και τις δυνάμεις τους, να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους, να αντιμετωπίζουν τις απώλειες, τις αλλαγές και τις αντιξοότητες, να λύνουν προβλήματα αποτελεσματικά και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις.

Εκδηλώσεις

εκπαιδευτικές πηγές

Κατανόηση της Νευροποικιλότητας – GR, EN

At the end of this activity neurodiverse students will be able to: – Communicate and claim a learning and social approach based on acceptance. At the end of this activity neurotypical students will be able…

Απελευθέρωση στρες – GR, EN

Relaxation activity. After mastering it, students will know how to relax when they are in times of intense stress. The activity improves the concentration. The activity can be implemented in the classroom, outside or even…

Συναισθηματικό λεξιλόγιο – GR, EN

At the end of this activity students will be able to recognize their own emotions and the emotions of others. They will be able to get in touch with their emotions and understand what they…

Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων – GR, EN

At the end of this activity the students will be able to recognize the feelings of others as they are expressed in the written word. The activity can be included mainly in the language lessons.…