Το πρόγραμμα

Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.

Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή –
Δημιουργία Σχολείων χωρίς αποκλεισμούς
και Διασφάλιση Αξιών

Το πρόγραμμα

Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή –
Δημιουργία Σχολείων χωρίς αποκλεισμούς
και Διασφάλιση Αξιών

Καλώς ήλθατε στο SEEVAL

Το πρόγραμμα ΄“Social and Emotional Education – Building inclusive schools and ownership of values” (SEEVAL) υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Erasmus+, KA3: (ref. No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Επιτροπή εγκρίνει το περιεχόμενό της, το οποίο εκφράζει τις απόψεις μόνο των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’αυτό.

Εκδηλώσεις