Учебно занятие по Социално‐емоционално образование – BG, EN

Занятие подходящо за 10 годишни ученици и е с продължение 1 учебен час -40 мин. В края на това занятие учениците ще могат по-лесно да преживяват и разбират силата на думите; да развият чувствителност към думите; да разбират емоционалното въздействие на думите.