Палитра от емоции – BG, EN

Занятието е подходящо за ученици в различна възрастова група 10-15 г. Дейностите помагат на учениците да се научат да разпознават и да владеят своите емоции: правилно разпознаване на емоциите и споделянето им в семейството; ежедневно самооценяване на емоциите от учениците с помощта на поставените в класните стаи емоциометри; споделяне на емоциите с връстници и класен ръководител.