Мисия „Памет българска“ – BG, EN

В рамките на един месец, се провеждат дейности подходящи за ученици от 6-ти клас, с които те развиват и усъвършенстват умения да извличат, обработват и обобщават информация по зададени параметри развият уменията си за работа в екип, комуникация, разрешаване на проблеми и да покажат своите възможности чрез изработване на краен продукт – свързан с исторически важни събития, места, хора.