Как да издаваме вестник с кауза – BG, EN

Предложението съдържа описание на едногодишна кампания, свързана с дейности за развиване на емоционална чувствителност и емпатия, умения за критично мислене, четене с разбиране и работа с текст, социална ангажираност и гражданска активност, работа в екип и толерантно отношение към членовете на екипа. Препоръчителна възраст 4-7 клас.