Австрийски национални кръгли маси за социално и емоционално образование

  • д.м.г

В рамките на проекта SEEVAL бяха реализирани национални кръгли маси във всички страни партньори. В Австрия кръглите маси бяха организирани от WUS Австрия в сътрудничество с Карин Зонлайтнер и Саша Ферц от Центъра за социална компетентност към Университета в Грац. Общо 21 души взеха участие в три кръгли маси, проведени онлайн през януари 2021 г. Сред участниците бяха учители и училищни психолози, работещи с деца на възраст от 12 до 18 години, както и преподаватели от университети и университетски колежи за обучение на учители. Опитът в социалното и емоционално обучение (СЕО) беше предпоставка за подбора на участниците.

Темите, които бяха обсъдени, варираха от специфичния контекст на СЕО в Австрия; добри практики, методи и материали за СЕО, до промените, необходими за по-доброто прилагане на социално и емоционално образование в училищата. Освен това бяха обсъдени заключенията от проучванията за компетентностите на учениците и нуждите на учителите от методическа подкрепа, проведени в рамките на проекта. По време на дискусиите на кръглите маси бяха събрани добри практики по СЕО от Австрия, бяха популяризирани дейностите и повишена осведомеността относно целите на проекта. Докладът за Австрийските национални кръгли маси, съставен заедно с Центъра за социална компетентност, може да бъде намерен тук.

EVENT INFO :

  • Start Date:д.м.г
  • End Date:д.м.г