1-ва среща на проекта

  • д.м.г - 00:00
  • Sofia

Първата среща за проект SEEVAL се проведе на 28-29 януари 2020 г. в София, България. Членовете на партньорските екипи се срещнаха за първи път и обсъдиха стратегиите за постигане на целите и резултатите на проекта. Експертите по проекта обсъдиха обстойно контекста на социалното и емоционално обучение в страните партньори и предстоящото проучване на социалните и емоционални компетентности и нуждите от материали и подкрепа на целевите групи. По време на една от сесиите, ръководена от експертите от WUS Austria, екипът имаше възможност да работи по SWOT анализ на проекта, който ще помогне при планиране на изпълнението на дейностите.

EVENT INFO :

  • Start Date:д.м.г
  • Start Time:00:00
  • End Date:д.м.г
  • End Time:00:00
  • Location:Sofia