Събития

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход

10 – 11 ноември 2022 г., гр. Пловдив