Аналитичен доклад на NESET, 2021 г.

Формиращ, приобщаващ цялостен подход към оценката на социалното и емоционално образование в ЕС

Този аналитичен доклад се стреми да предложи цялостен подход към оценката оценка на социалното и емоционално образование. Той предоставя рамка за това как социалното и емоционално образование може да се оценява чрез цялостен училищен подход, на индивидуално (за учещия) и контекстуално ниво (в класната стая и в цялата училищна система), с примери как това може да се осъществява в училищата.

NESET е консултативна мрежа от експерти, работещи по социалното измерение на образованието и обучението, създадена по инициатива на Генерална дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия (ГД „Образование и култура“).Повече може да научите в сайта на мрежата: https://nesetweb.eu/en/about-us/

Downloads:

NESET OnePager

NESET FULL REPORT

NESET EXECUTIVE SUMMARY (EN)