Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων – GR, EN

At the end of this activity the students will be able to recognize the feelings of others as they are expressed in the written word. The activity can be included mainly in the language lessons.
Methods: Work in groups, role play