1η Συνάντηση του Προγράμματος

  • 28.01.2020 - 00:00
  • Sofia

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος SEEVAL πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Ιανουαρίου 2020 στη Σόφια, Βουλγαρία. Μέλη από τις ομάδες των εταίρων συναντήθηκαν για πρώτη φορά και συζήτησαν στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Οι εμπειρογνώμονες του προγράμματος συζήτησαν αναλυτικά το γενικό πλαίσιο για την κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στις χώρες των συνεργατών και την επερχόμενη έρευνα για τις κοινωνικές και συναισθηματικές μαθησιακές ανάγκες των ομάδων-στόχου. Κατά τη διάρκεια μιας από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκε από τους εμπειρογνώμονες της WUS Austria, η ομάδα είχε την ευκαιρία να δουλέψει πάνω στην ανάλυση SWOT (τα δυνατά-αδύναμα σημεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές) του έργου, γεγονός που θα βοηθήσει τον προγραμματισμό της υλοποίησής του.

EVENT INFO :

  • Start Date:28.01.2020
  • Start Time:00:00
  • End Date:29.01.2020
  • End Time:00:00
  • Location:Sofia