Συνεργάτες

Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Πανεπιστήμιο Trakia (DIITT), Βουλγαρία

Τα Πανεπιστήμιο Trakia – Stara Zagora, στη Βουλγαρία – είναι ένα αυτόνομο κρατικό ίδρυμα. Στο διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνονται 227 καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές και 419 εκπαιδευτές μη ακαδημαϊκής βαθμίδας. Το πανεπιστήμιο έχει περισσότερους από 6000 φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων 300 αλλοδαπών φοιτητών από 16 χώρες.

Το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (DIITT) είναι αυτόνομο τμήμα του Πανεπιστημίου Trakia. Παρέχει υπηρεσίες στους τομείς βελτίωσης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και του διοικητικού προσωπικού που συμμετέχει στην εκπαίδευση και την επιστημονική ανάπτυξη. To DIITT παρέχει εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς από διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης- από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο.

Το DIITT παρέχει βραχυπρόθεσμα εκπαιδευτικά προγράμματα και μακροπρόθεσμη πιστοποίηση σε θέματα όπως μέθοδοι κατάρτισης, κατάρτιση σε μεθοδολογικά και διδακτικά θέματα για τη διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου, διαχείριση της εξέλιξης της καριέρας των εκπαιδευτικών, παιδική και σχολική ψυχολογία για εκπαιδευτές, οργάνωση εκπαιδευτικών διαδικασιών. Στα βραχυπρόθεσμα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνονται (αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά) – η συνεργασία με μαθητές χωρίς κίνητρα, η δημιουργία και διατήρηση ενός θετικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η πολύ-πολιτισμική εκπαίδευση, ο εκφοβισμός και γιατί όλοι είναι εν μέρει υπεύθυνοι για την αποτροπή του, η διαχείριση του άγχους και η συναισθηματική νοημοσύνη, η καθοδήγηση στην εκπαίδευση, η κοινωνική και συναισθηματική αγωγή για όλους, και πολλά άλλα. Το DIITT διοργανώνει ένα ετήσιο παιδαγωγικό φόρουμ το οποίο είναι γνωστό στη κοινότητα των εκπαιδευτών και των φορέων χάραξης πολιτικής – σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Τμήμα εκδίδει ένα τριμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό με άρθρα και κριτικές για παιδαγωγικά θέματα και θέματα ψυχολογίας. Τα άρθρα δημοσιεύονται στα Βουλγάρικα, τα Ρώσικα ή τα Αγγλικά.

Center for Creative Training Association (Βουλγαρία)

Το Center for Creative Training Association (CCTA) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος εργάζεται για μια ποιοτική αλλαγή στην κατάρτιση και την εκπαίδευση – μια αλλαγή στην κατεύθυνση μιας πιο πρακτικής εκπαίδευσης, η οποία να αναπτύσσει αποτελεσματικά τις απαραίτητες δεξιότητες και να βελτιώνει τη δυνατότητα των εκπαιδευόμενων για επιτυχημένη επαγγελματική και κοινωνική πραγμάτωση. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

Η δουλειά του CCTA επικεντρώνεται στην δια βίου μάθηση με έμφαση σε πρωτοβουλίες για την κατάρτιση εκπαιδευτών και νέων. Το Κέντρο διαθέτει 15 προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές τα οποία έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών και είναι καταχωρημένα στο Εθνικό μητρώο εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης για παιδαγωγούς. Ανάμεσα στα θέματα των προγραμμάτων είναι και αυτά που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, στην προώθηση δημιουργικών μεθόδων για την ένταξη στις πολύ-πολιτισμικές τάξεις και στην διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που ενισχύει την μάθηση.

Το CCTA είναι εμπνευστής και ενεργός συμμετέχων σε προγράμματα που αφορούν την πιστοποίηση των εκπαιδευτών και τις ανάγκες των μαθητών και των νέων εκπαιδευόμενων. Εκτός από μια σειρά επιτυχημένων διεθνών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, που υποστηρίζονται από το LLP και το πρόγραμμα Erasmus+, το CCTA εργάζεται σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την ένταξη των παιδιών από εθνικές μειονότητες και συνεργάζεται σε προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το Κρατικό Κέντρο για την Εκπαιδευτική Ένταξη των Παιδιών και των Μαθητών Εθνικών Μειονοτήτων (CEICSEM).

Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari, Βενετία, Ιταλία

Ως κορυφαίο κέντρο για την ακαδημαϊκή αριστεία, το Ca’ Foscari προσπαθεί να προσελκύσει και να υποστηρίξει ταλαντούχους πανεπιστημιακούς απ’ όλο τον κόσμο, παρέχοντας ένα διακεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και παρουσιάζοντας προηγμένη έρευνα η οποία προκύπτει από την ενεργή σύμπλεξη των θετικών και ψηφιακών επιστημών με τους τομείς του παραδοσιακού μας ιδρύματος που έχουν τις ρίζες τους στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η αποστολή του Ca’Foscari είναι να:

 • Ενισχύει την επιστημονική πρόοδο αναλαμβάνοντας έρευνα κορυφαίας ποιότητας που ασχολείται με παγκόσμια θέματα και επιτυγχάνει σημαντική επιρροή σε διάφορους τομείς
 • Να ενθαρρύνει μια μεταμορφωτική μαθησιακή εμπειρία με βάση την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ένα πρόγραμμα σπουδών με γνώμονα την έρευνα και την ζήτηση και μια ενδιαφέρουσα φοιτητική ζωή.
 • Να προσελκύει μια ποικίλη και διεθνή κοινότητα ακαδημαϊκών και φοιτητών στην καρδιά μιας από τις πιο όμορφες τοποθεσίες του κόσμου
 • Να λειτουργεί ως υπεύθυνο και σταθερό ίδρυμα, αξιοποιώντας τον πολιτισμό και την ακαδημαϊκή διάκριση για να προάγει νέες ιδέες για την κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη.
 • Το Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari «σε αριθμούς» (Μάιος 2020):
  8 Τμήματα, 5 τμήματα με διάκριση, 16.000+ απόφοιτοι,
  700+ ανταλλαγές με ξένες χώρες,
  27 προγράμματα συνδυασμένων πτυχίων,
  40+ γλώσσες διδασκαλίας,
  35+ Μεταπτυχιακά,
  600+ παγκόσμιες μαθητείες,
  19 Ερευνητικά κέντρα,
  1000+ ερευνητές,
  64 ατομικές υποτροφίες Marie Curie,
  10 Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC),
  123 Προγράμματα Εθνικής Έρευνας (PRIN)
  169 Υποτροφίες για Έρευνα από το ESF(Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστημών),
  80 Υποτροφίες για Έρευνα,
  180 Παγκόσμια προγράμματα από το 2014, από τα οποία 109 Horizon 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Το Πανεπιστήμιο της Μάλτας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Μάλτας, το οποίο αποτελείται από 33 τμήματα, κέντρα και ινστιτούτα. Χρηματοδοτείται από το κράτος, είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στη χώρα και είναι ανοικτό για όλους όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Τις προηγούμενες δεκαετίες αναθεώρησε τη δομή του ώστε να εναρμονιστεί με την διαδικασία της Μπολόνια και τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Διαθέτει περισσότερους από 11,000 φοιτητές μαζί με τους πάνω από 1000 ξένους φοιτητές/φοιτητές από προγράμματα ανταλλαγής από σχεδόν 60 διαφορετικές χώρες.

Το Centre for Resilience and Social and Emotional Health του Πανεπιστημίου της Μάλτας στοχεύει να αναπτύξει και να προωθήσει την κοινωνική και συναισθηματική υγεία και ψυχική αντοχή των παιδιών και των νέων. Λειτουργεί ως επιστημονικό ερευνητικό κέντρο αξιοποιώντας τις διάφορες ερευνητικές πτυχές και την τεχνογνωσία που παρέχουν τα διάφορα εμπλεκόμενα επιστημονικά πεδία και εργάζεται για την έρευνα και την ανάπτυξη του τομέα, επιδιώκοντας να ικανοποιήσει τις τοπικές και εθνικές ανάγκες ενώ συνεισφέρει στην αύξηση της γνώσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Κέντρο έχει υλοποιήσει και συμμετάσχει σε διάφορα τοπικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια ερευνητικά προγράμματα για την υποστήριξη της ευημερίας, της ψυχικής υγείας και της προσαρμοστικότητας των παιδιών και των νέων. To 2015 δημοσίευσε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών για την ενίσχυση της ψυχικής αντοχής στην προσχολική αγωγή και στο σχολικό περιβάλλον (RESCUR Surfing the Waves) το οποίο αναπτύχθηκε με πέντε άλλους Ευρωπαίους εταίρους στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντόνισε επίσης ένα πρόγραμμα Erasmus+ για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού στην Εκπαίδευση στην Ψυχική αντοχή με πέντε άλλους Ευρωπαίους εταίρους, και τώρα συνεργάζεται σε δύο άλλα προγράμματα Erasmus + που αφορούν την ενίσχυση της ψυχικής υγείας και της ψυχικής αντοχής στο σχολείο.

Το Κέντρο εκδίδει το International Journal of Emotional Education (Διεθνές Ημερολόγιο για τη Συναισθηματική Εκπαίδευση) ένα διεθνές, διαδικτυακό, δωρεάν, επιστημονικό περιοδικό. Πέρα από την διεξαγωγή και την δημοσίευση εθνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς έρευνας, επιδιώκει να αναπτύξει και να προάγει στρατηγικές παρέμβασης και πρόληψης στον τομέα που βασίζονται στην εμπειρία και τη θεωρία, να διαδώσει τη γνώση και να προάγει τη μάθηση και τη διδασκαλία στην κοινωνικο-ψυχική υγεία και ψυχική αντοχή και να παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση που βασίζεται στην έρευνα σε εκπαιδευτές και άλλους επαγγελματίες σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

World University Service-Osterreichisches Komitee Verein, Αυστρία

Ο World University Service (WUS) Austria είναι ένας πολιτικά ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος έχει αφοσιωθεί στην προώθηση του ανθρώπινου δικαιώματος στην εκπαίδευση στην βάση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πανεπιστημιακής αυτονομίας. Κατά τη διάρκεια των 35 χρόνων λειτουργίας του, ο WUS Austria κατατάχθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους εταίρους στην προώθηση της μεταφοράς της γνώσης και της συγκρισιμότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μεταξύ ευρωπαϊκών και μη Ευρωπαϊκών χωρών. O WUS Austria παρέχει λειτουργική και τεχνική υποστήριξη καθώς και υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος της Μπολόνια και των παγκόσμιων τάσεων στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ: Πιστεύουμε ότι στο δικαίωμα εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο το δικαίωμα στην πρόσβαση και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση αλλά και το δικαίωμα στην ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρα στοχεύουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ώστε να δημιουργηθούν αξιόπιστες και βιώσιμες δομές για να αποκτήσουν τα πανεπιστήμια ένα ισχυρό ρόλο στην κοινωνία.

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ: Ο World University Service (WUS) Austria βελτιώνει την ποιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μέσω της διαχείρισης προγραμμάτων, της δικτύωσης και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ανάπτυξη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποστηρίζουμε τα πανεπιστήμια στην βελτίωση των διαδικασιών τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, η διαχείριση της αλλαγής και η οργανωτική ανάπτυξη, η διασφάλιση της ποιότητας, και η διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύνδεση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Κοινωνίας
Η τριτοβάθμια Εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην (περιφερειακή) οικονομία, επομένως τα προγράμματα μας έχουν στόχο να προάγουν την επιρροή των πανεπιστημίων στην κοινωνία και την διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου υποστηρίζουμε τη δημιουργία διαρθρωτικών εργαλείων έρευνας & ανάπτυξης, την επαγγελματική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & Ανθρώπινα Δικαιώματα
Έχουμε δεσμευτεί να προάγουμε το ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση στην βάση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πανεπιστημιακής αυτονομίας. Για μας αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, καθώς και ότι αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητας.

Τεχνική Υποστήριξη
Έχουμε τεχνογνωσία περισσότερων από 35 χρόνων στην εξεύρεση πόρων και το σχεδιασμό προγραμμάτων καθώς και στην διαχείριση και αξιολόγηση διεθνών προγραμμάτων και εκδηλώσεων. Στους τομείς αυτούς παρέχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε εταίρους και ενδιαφερόμενους, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων.

ACTION SYNERGY Α.Ε., Ελλάδα

Η Action Synergy A.E. είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης και ανάπτυξης προϊόντων γνώσης ο οποίος έχει ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Η Action Synergy A.E. διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Από την ίδρυση της το 1986 ο οργανισμός έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ε.Ε. σε διάφορους τομείς εκπαίδευσης.

Βασικοί τομείς τεχνογνωσίας:

 • Οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων
 • Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς σχετικά με καινοτόμους εκπαιδευτικές μεθόδους
 • Διαχείριση, οργάνωση και σχεδιασμός διακρατικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με επίκεντρο την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
 • Δημιουργία δεσμών μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με στόχο την τεχνολογική και περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Δημιουργία Προγραμμάτων Κινητικότητας
 • Οργάνωση εξ’αποστάσεως και διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Οργάνωση σεμιναρίων σχετικά με την ανάπτυξη της δυνατότητας απασχόλησης των νέων.
 • Προώθηση και διοργάνωση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και συνεχούς κατάρτισης.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.
 • Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών
 • Ανάπτυξη σεμιναρίων και διδακτικών ενοτήτων χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες όπως: ανοικτές/ευέλικτες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
 • Διασφάλιση Ποιότητας

Η Action δραστηριοποιείται στον τομέα προώθησης της κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα για τη σχολική εκπαίδευση. Διοργανώνει σεμινάρια για εκπαιδευτικούς που εστιάζονται στη χρήση δημιουργικών τεχνικών για την προώθηση της ένταξης και της ακαδημαϊκής προόδου διαφόρων μειονεκτούντων ομάδων.

National Center for Policy and Evaluation in Education (NCPEE), Ρουμανία

(πρώην Institute of Education Sciences, Bucharest – www.ise.ro)

Το National Center for Policy and Evaluation in Education (NCPEE) είναι ένας δημόσιος οργανισμός, που συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και η κύρια δραστηριότητα του χρηματοδοτείται από το δημόσιο προϋπολογισμό.

Ο CNPEE ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2020 από την συγχώνευση δύο οργανισμών που υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα της Ρουμανίας, πιο συγκεκριμένα το Institute of Education Sciences και το National Center for Evaluation and Examination. Αυτή τη στιγμή η Unit for Research in Education (UCE) του NCPEE περιλαμβάνει το πρώην Institute for Educational Sciences (IES). Ως εθνικός φορέας έρευνας και ανάπτυξης στην εκπαίδευση, η UCE στοχεύει να αποτυπώσει τις εκπαιδευτικές πολιτικές και αποφάσεις σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες και στοιχεία, να αναλύσει τις ανάγκες και τα ζητήματα του εκπαιδευτικού συστήματος της Ρουμανίας και να συμμετέχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης. Σήμερα, ο NCPEE/UCE αναπτύσσει προγράμματα και συνεργασίες με εθνικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η UNICEF, η UNESCO, το ΙΒΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Open Society Institute, το European Training Foundation, κλπ.

Πρόσφατα ερευνητικά θέματα σε σχέση με το εκπαιδευτικό περιβάλλον: η έμφυλη διάσταση στην εκπαίδευση, η σχολική βία, η επικοινωνία και οι σχέσεις ανάμεσα στις γενιές, η εκπαίδευση μέσα στην οικογένεια, η άτυπη εκπαίδευση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι δεξιότητες επικοινωνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τα κίνητρα για μάθηση και κοινωνική επιτυχία, η χρήση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών στον επαγγελματικό προσανατολισμό, η δια βίου συμβουλευτική, η ανάλυση αναγκών, το σύστημα παρακολούθησης των απόφοιτων από πλευράς επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στην εμπειρία του προσωπικού που ειδικεύεται στον επαγγελματικό προσανατολισμό περιλαμβάνεται : ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση των ερευνών για το δια βίου επαγγελματικό προσανατολισμό, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τα συστήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που βασίζονται στην Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η συνεργασία με παιδιά, εφήβους και νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο (φτώχεια, HIV/AIDS, κατάχρηση ουσιών).