εκπαιδευτικές πηγές

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Οι νέοι πρέπει να έχουν ένα ισορροπημένο σύνολο γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων οι οποίες θα τους βοηθήσουν να πλοηγηθούν με επιτυχία στο έργο της ανάπτυξής τους, τις προκλήσεις διαφόρων καταστάσεων και τις μεταβάσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν στην πορεία τους προς την ενηλικίωση. Πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τον εαυτό τους και τις δυνάμεις τους, να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους, να αντιμετωπίζουν τις απώλειες, τις αλλαγές και τις αντιξοότητες, να λύνουν προβλήματα αποτελεσματικά και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις.

    ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ

    ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ