Тренинг на тема : “Цветовете на приятелството“ – BG, EN

Занятие поднодящо за ученици в 11 клас, мултикултурна и приобщаваща среда ученици с различна степен на мотивираност. Продължителност 60 мин. Целта е активиране въображението на участниците, поощряване вербалната комуникация, зпознаване с поздравите на различни култури, сплотяване на класа, стартиране на разговор за стереотипите, разкриване на предразсъдъци в обществото, затвърждаване на асертивността, възпитаване на емпатия, повишаване на социално емоционалната компетентности на учениците.