SEEVAL Анализ на актуалното състояние – Обобщен доклад

  • Version
  • Изтегли 28
  • Размер на файла 2 MB
  • Брой файлове 1
  • Дата на създаване д.м.г
  • Последна актуализация д.м.г

SEEVAL Анализ на актуалното състояние - Обобщен доклад

Обобщеният доклад с анализ на текущата ситуация обединява най-важните констатации от проучванията за нуждите на учениците и преподавателите, проведени в България, Гърция, Италия и Румъния между юни и ноември 2020 г. Изследванията имаха за цел да съберат информация за социалните и емоционалните компетентности на младите хора и техните учители и да подпомогнат разработването на Програма за обучение на учители и образователни занятия за социално и емоционално образование.

Изследванията бяха осъществени с онлайн въпросници и събраха обратната връзка на 997 преподаватели и 4738 ученици от България, Гърция, Италия и Румъния.

Въпросниците бяха подготвени със съдействието на екипа експерти от Центъра за устойчивост и социално-емоционално здраве към Университета на Малта под ръководството на проф. Кармел Чефаи.

Подробности за резултатите от изследванията в страните по проекта могат да бъдат намерени в четирите национални доклада с анализ на текущата ситуация.