Препоръки за образователни политики

  • Version
  • Изтегли 9
  • Размер на файла 1 MB
  • Брой файлове 1
  • Дата на създаване д.м.г
  • Последна актуализация д.м.г

Препоръки за образователни политики

Препоръките на проекта SEEVAL за образователни политики са оформени в рамките на финалната конференция на проекта, която се проведе от 9 до 11 ноември в Пловдив, България. В работната група на конференцията бяха обсъдени и формулирани препоръките с участието на учители и образователни експерти от всички партньорски държави. Препоръките бяха разгледани в контекста на националните политически контексти и са специфични с оглед на особеностите, които съществуват във всяка партньорска държава.