Research Category: Справяне с негативни отношения като тормоз

„Навън е джунгла“ – BG, EN

„Навън е джунгла“ – BG, EN

Сваляне Занятие подходящо за провеждане с ученици от 4+ клас. В рамките на 40 мин. имат възможност да дават идеи [...]
Лична зона на комфорт – BG, EN

Лична зона на комфорт – BG, EN

Сваляне Дейността ще допринесе за развитието на по-високо ниво на социална компетентност на учениците - отправна точка за изграждане на [...]