Research Category: Справяне с негативните емоции

Лична зона на комфорт – BG, EN

Лична зона на комфорт – BG, EN

Сваляне Дейността ще допринесе за развитието на по-високо ниво на социална компетентност на учениците - отправна точка за изграждане на [...]
Палитра от емоции – BG, EN

Палитра от емоции – BG, EN

Сваляне Занятието е подходящо за ученици в различна възрастова група 10-15 г. Дейностите помагат на учениците да се научат да [...]
Приказен герой – BG, EN

Приказен герой – BG, EN

Сваляне Формират се умения за взаимодействие в екип, повишава се нивото на комуникация, подобряват се уменията за управление на информацията [...]
Как да издаваме вестник с кауза – BG, EN

Как да издаваме вестник с кауза – BG, EN

Сваляне Предложението съдържа описание на едногодишна кампания, свързана с дейности за развиване на емоционална чувствителност и емпатия, умения за критично [...]