Research Category: Саморегулация

Лична зона на комфорт – BG, EN

Лична зона на комфорт – BG, EN

Сваляне Дейността ще допринесе за развитието на по-високо ниво на социална компетентност на учениците - отправна точка за изграждане на [...]
Как да издаваме вестник с кауза – BG, EN

Как да издаваме вестник с кауза – BG, EN

Сваляне Предложението съдържа описание на едногодишна кампания, свързана с дейности за развиване на емоционална чувствителност и емпатия, умения за критично [...]