Event Category: Партньорски срещи

Кръгла маса в България

Онлайн дискусия по проекта SEEVAL се проведе на 26 януари 2021 г. в България. В събитието взеха участие 13 учители […]

1-ва среща на проекта

Първата среща за проект SEEVAL се проведе на 28-29 януари 2020 г. в София, България. Членовете на партньорските екипи се [...]

Дискусионна кръгла маса в Малта

На 11 февруари 2021 г. в Малта беше проведена онлайн дискусия с професионалисти в сферата на образованието. Присъстваха шестнадесет участници, […]