Κατηγορία: Uncategorized

LifeComp

Το φυλλάδιο του LifeComp που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει τις "Προσωπικές, κοινωνικές και μαθησιακές ικανότητες" [...]