Συντάκτης: ivailo

NESET Αναλυτική Έκθεση, 2021

Μια διαμορφωτική, χωρίς αποκλεισμούς, ολοσχολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της κοινωνικής και συναισθηματικής εκπαίδευσης στην ΕΕ. Η παρούσα αναλυτική έκθεση [...]